Om oss

Underhåll för industri och fastighet, vi renoverar och skyddar metall och betong

Svensk Industri Utveckling AB (SIU) etablerades 1998 och är sedan dess främst verksam inom Skandinavisk processindustri. Våra kunder återfinns därför huvudsakligen inom papper/massabruk, kärnkraft, vattenkraft, livsmedelsindustrier, vatten & avlopp gruvnäring samt övrig processindustri. Svensk Industriutveckling AB har spetskompetens inom reparation samt förstärkning av metall och betong. Väder och vind, truckar, salter, klorider och syror bryter årligen ner metall och betong för miljardbelopp.

Den kompetens som vi förvärvat under dessa år inom detta ytterst krävande kundsegment samt den breda produktportfölj som vi äger ger oss möjligheter att erbjuda långsiktiga lösningar även till andra kundkategorier. Under senare år anlitas vi därför allt oftare av både kommunala och privata fastighetsägare och förvaltare runt om i Sverige som vill ta del av vår kompetens och våra kostnadseffektiva lösningar.

Företaget utvecklas genom kontinuerlig kompetensutveckling av vår personal och genom att hela tiden vara uppdaterade på nya produkter och teknologier som främjar våra kunders intressen. SIU ingår dessutom i det skandinaviska nätverket Ytskyddsgruppen som omfattar ledande materialleverantörer, konsulter, besiktningsmän, entreprenörer o s v.