Miljöpolicy SIU AB

Vår verksamhet påverkar miljön såväl direkt som indirekt. Några exempel på direkt miljöpåverkan är avfallshantering, elanvändning och transporter. Indirekt miljöpåverkan handlar till exempel om följderna av vilka beslut vi fattar, vilka råd vi ger och vilka tjänster vi upphandlar.

Direkt miljöpåverkan SIU AB

 • Vi sopsorterar ALLT avfall
 • Vi utbildar personal i miljökörning
 • Vid inhyrning av maskinutrustningar etc, väljer vi alltid de mest miljöriktiga alternativen.
 • Alla anställda är ansvariga för att minska miljöpåverkan i sitt dagliga arbete. Ex samåkning till arbetsplatser mm.
 • Vi följer och skall helst överträffa den lagstiftning och de myndighetskrav som berör vår verksamhet
 • Vi kommunicerar vår miljöpolicy till såväl medarbetare som kunder och leverantörer
 • Vi ska ständigt arbeta för att förbättra vårt miljöarbete och bidra till en långsiktigt hållbar utveckling

Indirekt Miljöpåverkan SIU AB

 • Vi prioriterar leverantörer som aktivt bidrar till en bättre miljö
 • VI prioriterar leverantörer och underleverantörer från Sverige
 • Vi föreslår minst ett miljömärkt märke till våra kunder vid anbud (förutsatt att kvalitén på slutprodukten är densamma)

Vilket resulterar i:

 • Minskad klimatpåverkan
 • Minskad energiförbrukningen
 • Lång hållbarhet på objekt och utrustning