Referensprojekt


Här kan du se exempel på genomförda projekt och vad SIU kan göra för ditt företag.

Innegård

Under längre tid har föreningen haft problem med att det läcker ifrån innegården ner...

Läs mer

Processtankar

Ett nybygge norr i landet som ställde extremt stora krav på livslängd på deras...

Läs mer

Tumba Vattentorn

Storvretens vattentorn byggdes 1961 och används som ett buffert ifall ett läckage skulle uppstå...

Läs mer

Tierp Vatttentorn

Tornet läcker vatten. Försök har tidigare gjorts för att täta tornet med olika material men...

Läs mer

Valsar

Kundens valsar uppvisade begynnande korrosionsproblem på ett flertal valsar som kan innebära kvalitetsproblem i...

Läs mer

Taktvätt

Kunden upplevde sitt tak som smutsigt av mossa och lavar. Kunden var dessutom orolig...

Läs mer

Skruvpump

En skruvpump (Archimedespump) för avloppsvatten hade stora skador på tråget vilket kraftig reducerade kapaciteten...

Läs mer

Sedimenteringsbassäng

Stora betongskador på ovansidan av en stor sedimenteringsbassäng (Dia 60m) försvårade driften allvarligt. Skrapan...

Läs mer

Pappersmaskin

Våtpartiet var hårt rostangripet. Det medför därför stora risker att färg samt rostflagor kan...

Läs mer

Långsamfilter

Verket består av 8 stycken långsamfilter. Fyra av dessa byggdes i slutet av femtiotalet...

Läs mer

Balkongrenovering

Föreningens samtliga balkonger uppvisade begynnande skador på den främre delen av balkongplattan och ner...

Läs mer

Dammlucka

Vid en översyn av dammanläggningen konstaterades att dammluckan hade korrosionsskador.

Läs mer

Parkeringsgarage

Efter 40 år uppvisade parkeringsdäcket samt pelare och väggar tydliga betongskador. På ett flertal...

Läs mer

Utvändig Trappa

Efter 40 års användning och många års saltande började trappan uppvisa stora skador. Trappkonstruktionen...

Läs mer