Kvalitetspolicy

SIU AB:s övergripande mål är i alla projekt uppnå rätt kvalitet. Med rätt kvalitet menar vi att:

  • Vi i projektet följt alla gällande lag- och branschregler. 
  • Därutöver fullt ut levererat enligt köparens beställning och förväntningar, samt skapat mervärde för såväl köparen som SIU AB.

Vi säkerställer rätt kvalitet genom att i alla moment och genom hela processen arbeta efter SIU AB:s uppsatta system för kvalitetsledning.

Lite ur innehållet i vårt Kvalitetsystem och vad det berör.

ORGANISATION OCH LEDARSKAP, UTBILDNINGAR, DOKUMENTATION, KONTRAKT, INKÖP, PROJEKTSTYRNING, KONTROLL, KORRIGERANDE OCH FÖREBYGGANDE ÅTGÄRDER