Balkongrenovering


Om projektet

Kund: Bostadsrättsförening

Applikation : Balkongrenovering

Problem

Föreningens samtliga balkonger uppvisade begynnande skador på den främre delen av balkongplattan och ner mot dropplisten. Mindre betongbitar ramlade ner på såväl underliggande balkonger som på bilarna på parkeringen nedanför. Runt infästningarna till räckena kunde de även notera missfärgning från rostangrepp. Färgen på balkongplattan flagade vilket de boende klagade över. Flera hade därför lagt ut plastmattor eller trätrall för att slippa se den tråkiga och flagande balkongplattan. Dessa åtgärder förvärrar emellertid bara situationen för konstruktionen. Bostadsrättsföreningen ville dessutom byta ut sina gamla räcken till nya i aluminium.

Lösning

Efter demontering av de befintliga räckena gjordes en besiktning av skadornas omfattning. Skadad betong sågades/bilades bort och ersattes av ny högprestandabetong. Frilagd armering hade dessförinnan blästrats ren till SA 2,5-3 och även plastfärgen på undersidan togs bort med samma metod. För att säkerställa betonglagningarnas vidhäftning användes ett tvåkomponents betonglim. Ovansidan slipades ren från färg och belades därefter med en halksäker och flexibel composit för att uppnå bästa skydd av konstruktionen. Undersidan putsades samt målades med en diffusionsöppen färg. När alla reparationer vara klara monterades sen de nya balkonräckena. Kunden har nu ett snyggt, och såväl effektivt som långsiktigt skydd av sina balkonger.

Före

Efter

Tillbaka