Blästring & målning


Om projektet

Kund: Kommunalt energibolag

Applikation : Dammlucka

Problem

Vid en översyn av dammanläggningen konstaterades att dammluckan hade korrosionsskador.

Lösning

Vald metod blev RPR(induktionsvärme) som får färgsystemet att släppa från metallen. I hörnen och andra svåråtkomliga ytor togs färgen bort med Sponge-Jet-blästring. En miljömässig metod där en raffineringsmaskin separerar mediat från bortblästrad rost och färg, och kan därför återanvändas upp till 7 gånger. De här metoderna gjorde att vi kunde reducera deponin till endast 200 kg. Vid traditionell blästring skulle deponin omfatta uppskattningsvis ca 2 000 Kg.

Före

Efter

Tillbaka