Fornkullen, renovering av 243 balkonger.


Om projektet

Kund: BRF

Applikation : Renovering av balkonger

Problem

Efter många år av utsatthet till elementen påvisade balkongplattor, betongnosar och andra tillhörande block synliga skador. Betongen hade karboniserats och detta ledde då till b.la rost & frostsprängninar och att färgen släppte.

Kund blev oroad för att betongklumpar hade börjat falla ner på gångvägar bredvid fastigheten. Detta ledde då till ett projekt som delades in 3 etapper med 3 hus.

 

Lösning

Höghusen kläddes in med ställning.

Noggrann besiktning utfördes på betongplattor och betongelement, bortbilning startades för att få bort karboniserad betong och komma ner till friskbetong. Armering frilagdes och behandlades och delvis böts ut till ny.

Även balkongräckena demonterades, besiktades , tvättades och återmonterades.

Skador lagades med högprestanda betong och poriga väggar spacklades. Därefter skedde målning med diffunsionsöppen färg.

betongplattorna applicerades med en cementflex för att få ett tätskikt på ovansidan av plattan, och på så vis förlänga dess livstid

Tillbaka