Balkongrenovering 243st.


Om projektet

Kund: BRF

Applikation : Balkongrenovering & betongrenoveringar

Problem

Efter många år av utsatthet till elementen påvisade balkongplattor, betongnosar och andra tillhörande block synliga skador. Betongen hade karboniserats och detta ledde då till b.la rost & frostsprängningar och synlig armering kunde även påträffas. Balkongräckena påvisade stor mosspåväxt så även dessa skulle demonteras och tvättas. Visa av balkongerna hade inglasningar som delvis skulle bytas ut

Kund blev även oroad för att betongklumpar hade börjat falla ner på gångvägar bredvid fastigheten. Detta ledde då till ett projekt som delades in 3 etapper med 3 hus.

Vårt uppdrag:

Att tillhandahålla men ett komplett balkongrenovering

 

Lösning

Projektet sparkades i gång genom att resa upp en ställning med väderskydd för att kunna säkerhetsställa fortsättning av arbete även i dåligt väder.

Noggrann besiktning utfördes på betongplattor och betongelement, bortbilning startades för att få bort karboniserad betong och komma ner till friskbetong. Armering frilagdes och behandlades och delvis byttes ut till ny.

Även balkongräckena demonterades, besiktades, tvättades och återmonterades.

Balkongväggarna blästrades rena, lagades, spacklades och målades med diffunsionsöppet färgsystem.

Betongplattorna visade stort behov utav betongrenoveringar då ett initialt bekymmer var att det släppte betong som föll ner på gångbanor. Plattorna bilades ner till frisk betong och armering frilagdes, därefter lagades skador upp med högprestandabetong och även formningsarbeten utfördes.

Slutligen applicerades en Cementflex på plattorna som ett ytskydd för att säkerhetsställa konstruktioners ökade livslängd, ett komplett system för balkongrenovering.

Tillbaka