Golv på pappersbruk


Om projektet

Kund: Pappersbruk

Applikation : Golv

Problem

Kunden förfogar vid utlastningen ca 6 500 m2 golv av varierande ålder och material. Befintligt golvmaterial bestod bl a av asfalt, klinker, betong och järnfundament. Golvet var därför både mörkt, svårstädat och ojämnt. Kunden önskade ett jämnare golv för att skydda såväl truckar som personal. Det var även önskemål att golvet skulle bli mer lättstädat och ge en ljusare arbetsmiljö.

Lösning

Arbetet inleddes med att med att jämna till golvytorna med fräsning, bilning och slipning. Därefter vidtog ett stort arbete med spackling och avjämning av hela golvytan. Sedan applicerades ett flexibelt epoxygolv. För att lindra driftsstörningar delades projektet upp i 5 etapper.

Före

Efter

Tillbaka