Golvbeläggningar vid automattruck


Om projektet

Kund: Pappersbruk

Applikation : Beläggning av SL-golv

Problem

Efter många år av hårt slitage ifrån en 24/7 rullande verksamhet uppvisade golvet tydligt slitage. Betongskador, utslitna linjer började orsaka skador på automattruckens däck samt försvårade dess framgång.

Stoppet var i 3 dygn och då skulle hela ytan på ungefär 600 kvadrat vara klart.

 

Lösning

Ytan Diamantslipades med en robotslip och dammsögs noga för att kunna fastställa eventuella gömda skador i golvet. Ytan bomknackades noggrant och skador kapades upp och bilades bort.

Golvet därefter lagades med högprestanda betongen Schomburg 5/40 för att senare spackla alla små sprickor, små hål och andra ojämnheter.

Dagen därefter primades ytan och dagen därpå beläggdes hela ytan med Eradur Massiv som är ett slagtålig, ljust och lättstädat golv.

Bild Före

Bild efter

Tillbaka