Betongrenoveringar i Långsamfilter


Om projektet

Kund: Vattenverk

Applikation : Skadad betong i långsamfilter

Problem

Verket består av 8 stycken långsamfilter. Fyra av dessa byggdes i slutet av femtiotalet och de övriga 1969-1970. Samtliga bassänger och bryggor uppvisade begynnande problem med karbonatiserad betong samt rost/frostsprängning. De största problemen återfanns dock på de fyra senaste bassängerna.

På sina ställen vittrade bassängkanterna sönder och blottade armering som därmed ytterligare exponerades för vidare korrosionsangrepp. Problemen visade sig huvudsakligen från vattenlinjen och uppåt.

 

Lösning

Skadad betong bilades bort och sönderkorroderad armering ersattes med ny. Bortbilad betong ersattes med högprestandabetong för ökad hållbarbet. Samtliga ytor inklusive bryggor kristalliserades för att uppnå mer vattentät betong samt fylla igen sprickor och porer. Med denna behandling blir såväl mossa som algangrepp betydligt mindre omfattande.

Före

Efter

Tillbaka