Pappersmaskin


Om projektet

Kund: Pappersbruk

Applikation : Pappersmaskin

Problem

Våtpartiet var hårt rostangripet. Det medför därför stora risker att färg samt rostflagor kan hamna i pappersmediat, och orsaka stora kassationer. Om inte begynnande korrosionsangrepp avhjälps i tid kan dessa även påverka den mekaniska driften.

I samband med revisionsarbeten önskade därför Underhållschefen att dessa problem skulle lösas. All form av målningssystem kräver ett grundligt förarbete för att säkerställa att färgen sitter fast. Stålet blästras till SA 2-3samt en profil på minst 100 mikrometer (My). Samtidigt får det på inga villkor komma in blästermedia lager och annan känslig utrustning som kan orsaka haverier. Traditionell blästring är därmed utesluten och så kallad nålhackning ger inte den renhet på stålet som önskas.

Lösning

Valet av förarbetsmetod föll på Sponge-Jet som har följande positiva egenskaper. Mediat är allt för stort för att komma in i lager men ger både erforderlig renhet samt profil för valt målningssystem. Blästermetoden är dessutom miljömässigt intressant eftersom mediat raffineras och det enda som till slut hamnar på deponi är endast rost och gammal färg. Mediat återanvänds dessutom ett antal gånger för att till slut brännas på en lämplig förbränningsanläggning. Efter att ytan besiktigats avseende renhet och profildjup målades maskindelarna enligt SSG1908. Med korrekt utfört förarbete och keramförstärkt kompositmålning har kunden därför ett effektivt skydd av maskinen samt obefintlig risk för att flagande färg skall kunna orsaka dyra kassationer.

Före

Efter

Tillbaka