Garagerenovering


Om projektet

Kund: Fastighetsbolag

Applikation : Garagerenovering

Problem

Efter 40 år uppvisade parkeringsdäcket samt pelare och väggar tydliga betongskador. På ett flertal ställen hade betongen vittrat sönder runt pelare, och armeringen var frilagd på flera ställen. Fallet var otillräckligt och det rann smältvatten ut mot sidoväggarna.

Lösning

Golvet slipades rent. Bortbilning av skadad betong. Frilagd armering blästrades och gravt skadad armering byttes mot ny. Samtliga betongskador lagades med högprestandabetong. Mot väggarna lades fall för att skydda väggar samt pelare mot stående vatten. Över hela golvet lades en stegsäger epoxy. Eftersom ramper slits mer belades dessa med en grövre slityta. Detta ger dessutom bättre friktion mot däcken.

Före

Efter

Tillbaka