Betongrenoveringar i Sedimenteringsbassäng


Om projektet

Kund: Pappersbruk

Applikation : Sedimenteringsbassäng

Problem

Stora betongskador på ovansidan av en stor sedimenteringsbassäng (Dia 60m) försvårade driften allvarligt. Skrapan fastnade emellanåt vilket orsakade driftstörningar. Nylagd betong håller ett högt Ph-värde som skyddar betong, men med tiden sjunker detta Ph-värde och till slut börjar armeringen att rosta. Vid korrosionsangrepp på järnet expanderar detta och betongen spricker. Genom dessa sprickor kommer än mer vatten i kontakt med armeringen som vintertid orsakar frostsprängning. När betongen blir tillräckligt skadad kan den inte hålla emot de stora vikterna från skrapans hjul och betongen skadas ännu mer.

Lösning

Efter besiktning av skadornas omfattning beslutades att 30 cm av bassängkantens ovansida skulle ersättas med ny betong. Den skadade betongen sågades därför bort och en form monterades. Ett protokoll från WSP gav oss information om armeringens omfattning.

Ny armering fästes med kemankare och i formen monterades dessutom tre rörslingor för processvatten. I dessa pumpas numera processavetten som effektivt förhindrar isbildning i hjulspåren vintertid. När allt var monterat och besiktigat fylldes därefter formen med anläggningsbetong. När formen monterats bort impregnerades dessutom betonglagningen för att minska vatteninträngning.

Före

Efter

Tillbaka