Utvändig Trappa


Om projektet

Kund: Fastighetsbolag

Applikation : Utvändig Trappa

Problem

Efter 40 års användning och många års saltande började trappan uppvisa stora skador. Trappkonstruktionen är av betong och stegen utgjordes av granitblock. Kalkutfällningar på gavlarna avslöjade att det under många år förekommit en fuktvandring genom konstruktionen. Två av granitblocken var lösa och ett av dem vickade dessutom betänkligt vid belastning. Två av stegen var dessutom skadade i framkant. Kunden önskade en totalrenovering av trappa inklusive räcken.

Lösning

Eftersom två av granitblocken vara skadade bestämdes att samtliga skulle demonteras och ersättas av ny betong. Räcken demonterades och skickades till blästring och målning. All skadad betong på ovansida samt gavlar bilades bort och ersattes av snabbhärdande högprestandabetong. Även de borttagna granitblocken ersattes av ny betong och vi säkerställde dessutom korrekt fall från fasaden. Trappan belades därefter med en Acrylbeläggning som effektivt skyddar konstruktionen. För att undvika halkolyckor gjordes dessutom beläggningen stegsäker samt med kontrasterande färgtoner. Därefter monterades de nyblästrade och målade räckena.

Före

Efter

Tillbaka