Valsar


Om projektet

Kund: Pappersbruk

Applikation : Valsar

Problem

Kundens valsar uppvisade begynnande korrosionsproblem på ett flertal valsar som kan innebära kvalitetsproblem i produktionen.

Lösning

Valsarna demonterades och placerades på pallbockar i ett närliggande verkstadstält. Utrustningen tvättades noggrant och blästrades därefter till SA 2,5 och ca 100 mikrometer profil. Därefter belades valsarna med en keramförstärkt kompositbeläggning som är både stark och nötningsbeständig. Det ger dessutom ett utmärkt korrosionskydd.

Före

Efter

Tillbaka