Betongarbeten

Vi erbjuder mängder av olika typer av betongarbeten för erat ändamål

Betong består främst av cement, ballast och vatten och är ett utmärkt skydd för armering. Emellertid bryts betong sakta ner av karbonatisering, urlakning samt kemikalier. Det är därför viktigt att vid betongarbeten även inkluderar det viktiga ytskyddet för att rädda och förlänga livslängd på investerad infrastruktur.

Vi har i över 25 års tid arbetat med betongarbeten och betongrenoveringar. För att säkerhetsställa er konstruktions måste vi b.la ha kunskap om orsak och samband, varför bryts betongen ner?

I vårt arbete ingår kartering av skadeomfattning/besiktning, vad utsätts betongen för, vad har provats tidigare, förväntningar, metodbeskrivningar och förslag till teknisk åtgärd. På så vis kan vi leverera ett komplett system för säkerställa kontinuerligt drift och funktion.

Nedan kan ni hitta olika typer av betongarbeten vi erbjuder.

 • Betongreperationer
 • Betongrenoveringar
 • Sprutbetong
 • Putsningsarbeten
 • Trappgjutningar, plattgjutningar mm
 • Kristallisering
 • Impregnering
 • Avtätning
 • Skydd mot kemikalieangrepp
 • Skydd mot höga temperaturer
 • Målning
 • Kolfiberförstärkning