Cementflex spricköverbyggande slamning

Cementflex

Cementflex är en mineral-baserad, flexibel och spricköverbyggande slamning som tätar fogar samt sprickor men går även utmärkt att använda som ett tätskikt på exempelvis balkonger, loftgångar eller innegårdar. Cementflex sätter stopp för negativt och positivt vattentryck, ett bra alternativ när man vill täta fogar mot in eller utläckage

Läckande fogar orsakar följdskador för miljardbelopp årligen. och fogar återfinns på balkonger, garage, tak, innegårdar, invallningar och så vidare. Vid allra flesta tillfällen är det viktigt att hålla efter dessa fogar och säkerställa att de inte läcker vatten eller andra vätskor, därför är det viktigt att täta fogar för att kunna säkerställa god kontinuerlig drift.

Cementflex kan även appliceras som ett tätskikt under exempelvis klinkers eller i bassänger. Materialet erbjuder god flexibilitet och är även lämpligt att användas i reningsverk och vattenverk eller på positioner som har gjutskarvar.

 • Cementbaserad
 • Spricköverbyggande
 • Sätter stopp för negativt & positivt tryck
 • Flexibel
 • Lättapplicerad
 • AntiKarbonatiserande
 • Tål salter
 • UV-resistent
 • Skyddar armering
 • Lösningsmedelsfri
 • Diffusionsöppen