Impregnering på betong

Impregnering

Impregnering är en vattenavisande, kostnatseffektiv och ett enkelt sätt att förhindra nedbryting av betong orsakad av vatten och kloridinträngningar. Impregnering är UV-resistent, nöt tålig samt lätt applicerad.

  • Vätskeliknande
  • UV-resistent
  • Tätar betongen
  • Nöt tålig
  • Lättapplicerad
  • Anti-Karbonatiserande
  • Tål salter
  • Förhindrar biologisk återväxt
test testvalue