Injektering i betong

Injektering

Principen för injektering är att fylla en fog, spricka eller annan ihålighet i berg eller betongkonstruktion med något typ av material, valet av detta material styrs framförallt av vilket syfte man har med injekteringen samt vilka egenskaper man söker. T.ex viskositet (fina sprickor), flexibilitet, miljökrav eller öppethållandetid.

  • Kan användas i princip vilken betongkonstruktions som helst
  • Dricksvattengodkännda val finns
  • Kan härda med vatten eller genom två komponents
  • Låg viskositet för små sprickor
  • Kan användas i stensprickor
  • Kan förstärka betong
  • Används för att täta fogar och sprickor
  • Kostnatseffektiv