Vattentäta betong med kristallisering

Kristallisering

Kristallisering är en komponents betongslamma som kan appliceras med borste, pensel, roller eller sprutas. Kristalliseringen tränger in och sammanväver sig med betongen och formar ett vattenskyddande och diffunsionsöppet skikt. Den tränger in med hjälp av kappillärkraften och formar kristaller i betongens mikroskopiska porer och därmed tätar och förhindrar ytterligare karbonatisering

Den ligger latent inne i betongen och aktiveras återigen om den kommer i kontakt med vatten, då fortsätter den att tränga sig in.

Metoden är välbeprövad och har funnits utomlands sedan 1990-talet och har applicerats på miljontals kvadratmeter. Mängder av opartiska tester och studier har utförts, dessa visar att kristalliseringen fungerar som utlovat och betongen blir starkare, vattentät & diffunsionsöppen.

  • Cementbaserad
  • Spricköverbyggande
  • Diffunsionsöppen
  • Anti-karboniserade
  • Tränger in upp till 1m!
  • Lättapplicerad
  • Sprutbar