Rostskyddsmålning

Vätskor och kemikalier orsakar årligen korrosionsskador till ett värde av cirka 90 miljarder

Det är därför viktigt att inspektera och åtgärda begynnande korrosion i tid. Svensk Industri Utveckling arbetar i hög grad mot Svensk processindustri som exempelvis massa/pappersindustrin, kommunal VA samt kraftindustrin.

Med cirka 25års erfarenhet i branschen har vi lärt oss olika förarbetsmetoder:

 • Miljöblästring (Sponge-jet)
 • Konventionell blästring med grit, Garnet, fajalit m.m.
 • Mekanisk bearbetning med t.ex. vinkelslip, bristle blaster osv.

I vårt arbete ingår kartering av skadeomfattning/besiktning, vad utsätts metallen för, vad har provats tidigare, förväntningar, metodbeskrivningar och förslag till teknisk åtgärd. På så vis kan vi leverera ett komplett system för säkerställa kontinuerligt drift och funktion.

I betongsammanhang förekommer även korrosion på armeringsjärn i konstruktioner. Där är det viktigt att identifiera, kartera och säkerställa armeringens kondition. Mindre angrepp skyddas med mekanisk påverkan och applicering av anti-karboniserande betongslamma. Vid grava angrepp byts alternativt kompletteras armeringsjärn med nytt.

Vi arbetar b.la med rostskyddsmålning i enlighet med SSG1013

Exempel av tillämpningar för rostskyddsmålning

 • Traversbalkar
 • Maskinstativ
 • Fundament
 • Dammluckor
 • Skruvpumpar
 • Pumpar
 • Maskindetaljer
 • Valsgavlar
 • Smidesräcken / balkongräcken
 • m.m