Kraft & Värme

Fukt, slitage och kemikaliespill skadar på sikt all betong. Karbonatisering sänker pH-värdet i betong och i kombination med fukt korroderar då armeringen. Följden blir rostsprängning och en försvagad konstruktion och kryper temperaturen dessutom under nollan kan även frostsprängning ske. Det finns dock tekniska lösningar för att reparera skadad betong och kanske det viktigaste av allt, hur betong kan skyddas mot dessa nedbrytningsprocesser. Låt oss studera Er betong och föreslå tekniska lösningar som kan säkerställa fortsatt drift och därigenom minska risken för oplanerade stopp.

Rätt teknisk lösning, applicerad i tid och på rätt ställe sparar både tid, miljö och kapital

Ställ en fråga

  • Hidden

Tillbaka