Fukt i hiss schakt


Om projektet

Kund: Fastighetsägare

Applikation : Kristallisering fuktspärrning av betong

Problem

Fukt i källaren och stående vatten i hiss schaktet hade orsakat stora problem. Alternativet var att gräva upp hela husgrunden, men detta hade varit en extremt dyr lösning och nästintill omöjlig att genomföra, med tanke på kringliggande fastigheter mm.

Lösning

Skadad betong bilades bort och ersattes med högprestandabetong. Hela ytan flexades. Samtliga ytor kristalliserades med Aquafin IC. Vid kristalliseringsmetoden använder man olika kemikalier (som är giftfria och godkända för dricksvatten). Dessa tränger med hjälp av kapillärkraften in i sprickor och hålrum där de stelnar och gör betongen tät. Kristallisering har används i mer än 30 år. En väldigt nöjd kund, med en torr, fin källare och hiss schakt.

Före

Efter

Tillbaka