Innegård


Om projektet

Kund: BRF

Applikation : Polyuerea som tätskikt & halkskydd

Problem

Under längre tid har föreningen haft problem med att det läcker ifrån innegården ner verksamma butiker och lokaler under.

gamla tätskiktet hade börjat spricka, fall var åt fel håll iväg ifrån brunnarna.

 

Lösning

Det gamla tätskiktet som bestod av asfalt och bitumen frästes och bilades bort.

Därefter diamant slipades hela ytan för att säkerhetsställa god renlighet och optimal vidhäftning inför kommande tätskikt.

Därefter skedde en omfattande betongspackling för att säkerhetsställa att fall ifrån husfasader rann korrekt ner till brunnar.Sprickor i befintlig betong lagades upp och hela ytan primades sedan

Slutligen applicerades en slow polyurea som ger möjlighet att man kan addera sand för att få en steg säker och halksäker yta

 

 

Bild Före

Bild efter

Tillbaka