Innergård


Om projektet

Kund: BRF

Applikation : Tätskikt och betongrenoveringar

Problem

Under längre tid har föreningen haft problem med att det läcker ifrån innegården ner verksamma butiker och lokaler under.

Gammalt tätskikt hade börjat spricka, fallen var åt fel håll ifrån brunnarna.

Vårt uppdrag:

Läggning av korrekt fall mot brunnar samt applicering av nytt, flexibelt samt fogfritt tätskikt.

Lösning

Det gamla tätskiktet som bestod av asfalt och bitumen frästes och bilades bort.

Diamantslipning av hela ytan för att säkerhetsställa god renlighet och optimal vidhäftning inför kommande tätskikt.

Därefter skedde en omfattande betongrenovering för att säkerhetsställa fall ifrån husfasader mot brunnar. Sprickor i befintlig betong lagades upp och hela ytan primades.

Slutligen applicerades en slow polyurea som ger möjlighet att man kan addera sand för att få stegsäker yta.

 

 

Bild Före

Bild efter

Tillbaka