Blästring av Fasader 10.000kvm


Om projektet

Kund: BRF

Applikation : Blästring & Impregnering

Problem

Objektet i fråga var en del av miljonprogrammen som gjordes mellan 1965-1975. Fasaden på hyresbyggnaderna var i dåligt skick. Färgen hade börjat krackelera och släppa och byggnaderna ansågs vara omoderna. Färgen skulle bort och önskemålet var att få ett moderna utseende.

Lösning

Fasaderna sandblästrades med tillförande vatten för att få ner damm nivåer eftersom det var ett pågåendebygge med flera parter involverade samt att det var ett bostadsområdet. Sedan tvättades fasaden av och impregnerades för att få en vattenavvisande, diffunsionsöppen yta som också förhindrar biologisk återväxt

Tillbaka