Skruvpump


Om projektet

Kund: Reningsverk

Applikation : Skruvpump

Problem

En skruvpump (Archimedespump) för avloppsvatten hade stora skador på tråget vilket kraftig reducerade kapaciteten och dessutom förbrukade mycket energi. Stålskruven hade dessutom korrosionsangrepp över hela ytan.

Lösning

Skruven lyftes upp för blästring till SA 2,5-3 och målning med keramförstärkt kompositfärg enligt SSG 1908. Dessförinnan måttades tråget för att säkerställa så snäva toleranser som möjligt.

Skadorna i tråget besoktigades och lagades med snabbhärdande högprestandabetong. För att skydda tråget mot slitage och erosion slipades därefter hela ytan och belades med en kompositbeläggning på ca 6mm. Innan den nyblästrade och nymålade skruven monterades tvättades sumpen, och betongväggarna skyddas nu med en impregnering. Detta ytskydd av exponerad betong förhindrar dessutom tillväxten av mossa och alger. Skruven monterades och vid samma tillfälle byttes även en lagring och nya gummibussningar. Pumpen har nu ett bra skydd för såväl skruv som tråg, och tack vare snäva toleranser har den numera både hög kapacitet och låg energiförbrukning.

Tillbaka