Industri

För industrier inom vattenkraft, Energiverk, Kärnkraft, Massa/Pappersbruk, Gruvindustri, Godsterminaler, Stålverk, Livsmedelsindustri med flera. Vi utför reparationer samt ytskydd med färg, impregnering, compositer, Polyurea, epoxy med mera.

Exempel på områden:

 • Industrigolv
 • Invallningar
 • Pumpar
 • Cisterner
 • Sedimenteringsbassänger
 • Massakar
 • Viragropar
 • Matarskruvar
 • Traverser
 • Maskinstativ
 • Valsar
 • Takbeläggningar
 • Dammluckor
 • Skibord
 • Med flera…