Sanering

Vi har stor erfarenhet av sanering – industri och fastighet.
Med eller utan kemikalier, vi hittar alltid en lösning.
Högtryckstvättning upp till 600 bar
Sponge-Jet miljöblästring