Fastighetsbolag

Fastighetsbolag möter dagligen nya utmaningar. Betong som sakta med säkert karbonatiserar och förstör trappor, fasader, balkonger, murar osv. Fukt som tränger in i källaren och allmänt slitage. En fräsch trapp, balkong, fasad, tak eller källare är en mycket god investering i ens fastighet och ger ett bättre intryck för både folket som bor där och säkrar dess funktion och livstid.

Många balkonger har stått utsatta för väder och vind sedan 70-talet och tynar nu bort. Rostspräningar, krackelerad färg, frostsprängningar är vardag och kan innebära en säkerhetsrisk för hyresgäster samt fotgängare som går på gatan under.

Vi har under våra 25år renoverat ett tusental balkonger med stor succé. allt ifrån lagningar på betongplattan, behandling av armeringsjärn till målning och slutligen ett tätskikt på betongplattan för att säkerhetsställa en längre livslängd. Det sista man vill göra som fastighetsägare är att återkomma till en platta efter några år för att återigen reparera.

Ställ en fråga

  • Hidden

Tillbaka