Vatten & Avlopp

Sveriges Vatten & avlopps sektor är samhälles nödvändighet för att garantera att våra kranar spolar rent och dricksvänligt vatten och att våra toaletter går att spola. Kommunala vattenverk i Sverige producerar nästan 900miljarder liter per år. Givetvis måste dessa anläggningar underhållas. Bassänger som används för att rena vattnet måste vara i funktion o täta. Inte läcka vätskor och inte falla isär. De flesta reningsverk idag byggdes under 60-80 talet och är utsatta för olika typer av tillsater som adderas under processen som i sin tur kan slita markant på betongen.

Vi erbjuder långsiktiga lösningar för reningsverk och dricksvatten anläggningar för att säkerhetsställa dess vitala funktioner under en längre framtid. Vi arbetar nära med leverantörer som håller standarder för vara i kontakt med svenskt dricksvatten. Tätskikt som polyurea har verkligen visat sina fördelar under de senaste åren i exempelvis vattentorn där det klarar rörelser och har godkännande för kontakt med dricksvatten.

Ställ en fråga

  • Hidden

Tillbaka